Informace o projektu

Edukace a kázeň nadaných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Kód projektu
MUNI/41/V 14/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
nadání, intelektově nadané děti, vzdělávání nadaných dětí, informovanost o problematice, kázeň, kázeňský přestupek, specifické vzdělávací potřeby

Projekt je dělen do dvou částí.
První část se zabývá problematikou intelektově nadaných dětí. Klade si za úkol provést orientační průzkum současného stavu oblasti vzdělávání a výchovy nadaných na základních školách a gymnáziích.
V druhé části projektu se zabýváme problematikou kázeňských přestupků u žáků prvního stupně základních škol. Cílem je provést orientační výzkum subjektivního pojímání a pociťování školního řádu a kázně u žáků mimořádně nadaných a sse specifickými potřebami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info