Informace o projektu
Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/05/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt navazuje na úspěšně řešený projekt specifického výzkumu 2014 č. MUNI/A/0966/2013 "Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením". Kvalitativní výzkumný projekt je zaměřen na analýzu potřeb, zkušeností a zlepšování kompetencí osob s tělesným postižením na vozíku pro řešení konfliktních situací. Cílem výzkumu je analyzovat potřeby osob s tělesným postižením na vozíku v oblasti konfliktních situací a evaluace vytvořené metodiky sebeobrany pro tuto specifickou skupinu osob. Na základě detailního průzkumu týkající se zkušeností osob s tělesným postižením na vozíku s rizikovým či násilným chováním vůči této specifické skupině a jejich bezpečnostním obavám bude vytvořena metodika sebeobrany pro osoby s tělesným postižením na vozíku. Metodika vychází z teorie konfliktu a bude zaměřena především na počáteční fáze řešení konfliktu (tzv. prekonfliktní fázi a verbální komunikaci). Kurz bude probíhat v rámci povinné Tv pro studenty se specifickými nároky, vše je dopředu předjednáno ve spolupráci se Střediskem Teireisias. Metodika bude po aplikaci evaluována účastníky kurzů a modelovými situacemi. Metodika bude zahrnovat teoretické postupy prevence a výklad několika zásad, jejichž dodržování může pomoci lidem s tělesným postižením na vozíku předejít nebo včas rozeznat potenciální nebezpečí. Dále bude metodika zaměřena na produkci potenciální oběti a bude úzce korespondovat s konkrétními potřebami a obavami výzkumného vzorku. Konečná evaluace pak proběhne prostřednictvím frekventantů kurzů a modelovými situacemi, které budou expertně posouzeny.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info