Informace o projektu

Kosovská otázka: minulost, současnost, budoucnost

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/08/1453
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
národní identita, národní mýty, národní jednota, islám a křesťanství, mezietnické napětí, teritoriální integrita, resentimentní nacionalismus, diskriminace na etnickém principu, mezinárodní zprostředkování

Cílem projektu je formou historické monografie zmapovat a analyzovat komplex mezietnických, náboženských, hospodářskosociálních, kulturněpolitických a mezinárodně právních problémů v srbsko-albánských vztazích, jež implikují to, co je obvykle nazýváno kosovskou otázkou. Navrhovatel se zaměří zejména na nejnovější vývoj kosovské otázky - na období posledních čtyřiceti let, jež doplní nezbytnými historickými exkurzy z dějin srbsko-albánských vztahů. Těžištěm projektu bude analýza neinstitucionálních metod boje za omezení a zrušení kosovské autonomie, garantované této autonomní srbské oblasti jugoslávskou ústavou z roku 1974, využívaných politickou garniturou kolem Slobodana Miloševiće, dále pak nalýza principů tuhé resistence kosovských Albánců, která byla odpovědí na tento nátlak a která nakonec vyrcholila ozbrojeným odbojem a intervencí NATO v roce 1999, a konečně sumarizace následujícího období mezinárodní správy Kosova, doposud českou historiografií nesoustavně zpracovaného. V závěru projektu se navrhovatel pokusí zodpovědět na otázky budoucího vývoje oblasti.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info