Informace o projektu
Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/08/0998
Období řešení
1/2008 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
bratrstva, Morava, kultura, raný novověk
Spolupracující organizace
Muzeum umění Olomouc

Projekt si klade za cíl sledovat roli náboženských bratrstev v kultuře raněnovověké Moravy, s přihlédnutím k zárodečným i mladším formám tohoto typu zbožnosti. Důležitý je interdisciplinární charakter tohoto projektu, zajištěný spoluprací odborníků z několika oborů (historie, muzikologie, dějiny umění, bohemistika, knihověda). Hlavním výstupem projektu bude evidence hmotných i nehmotných artefaktů, vzniklých v prostředí náboženských bratrstev či pro ně určených. Nepůjde tedy jen o podchycení zlomkovitě dochovaného inventáře (dnes rozptýleného ve farních depozitářích a muzeích, obvykle bez přesnějšího určení původu), ale i o reflexi literární produkce, zhodnocení obliby jednotlivých bratrstev na základě testamentární praxe a výzkum dobových svědectví, obhajob a polemik s tímto typem zbožnosti. Získané poznatky a materiály by měly být následně zúročeny pro přípravu stejnojmenné výstavy (realizovaná ve spolupráci S Muzeem umění - Arcidiecézním muzeem v Olomouci v roce 2009), v podobě sborníku /komentovaného katalogu a webové prezentace.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info