Informace o projektu

Příprava projektu H2020 - Disfranchised youth of Europe: experiencing (in)justice vs. civil participation

Kód projektu
MUNI/P/0951/2015
Období řešení
10/2015 - 2/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Příprava projektu do H2020; tento projekt má za účel zmapovat návaznost osobních zkušenosti mladých lidé a dětí s (ne)spravedlnosti v různých rovinách jejich života (vzdělávání, sociální zabezpečení, volný čas, ústavní péče včetně nápravní výchovy atd) a jejich postojů k různorodým druhům občanské účastí včetně aktuální a potenciální připravenosti zúčastnit se různých forem reprezentativní demokracie včetně účastí v politických hnutích a dalších typů svazků. Cílovou skupinu projektu tvoři mladí lidé a dětí ze znevýhodněných lokalit, pocházející z rodin odebírající speciální sociální dávky, umístění do péče z šesti evropských zemí: dvou vyspělých států, Dánska a Velké Británie, dvou post-socialistických, Polska a České republiky, a dvou z jižní Evropy (Portugalska a Řecka). Složení vzorku zemí by mělo napomáhat ve vypracovaní metody víceúrovňové analýzy. Vytvořený zkušený silný konsorcium (členové už spolupracují v rámci projektu Erasmus Mundus) podílí na přípravě návrhu HORIZON, svědomitě plánuje připravit publikací do mezinárodních prestižních časopisů sociálním zabezpečení na základě inovačního výzkumného designu a získaných dat. Členové týmu budou šířit výsledky projektu přes speciálně vytvořenou stránku, do které se dává nahrané video, inovační ideje atd. Projekt bude formulován jako základní i aplikovaný. Kostra projektu je v souladu s požadavky k projektům tohoto typu, a projektové téma naplňuje jeden z prioritních směrů mnohých výzev, který se tyká zpomalení nerovnováhy a prosazování spravedlnosti přes aktivní občanskou účast mladých lidé. Politické kontexty, ekonomické podmínky a kulturní vlastnosti budou brány v kontextu tzv. časoprostorové komprese – která je odrazem globalizace vývoje sociálních služeb v rámci Evropské unie.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info