Informace o projektu

Regulace diferenciace ES buněk prostřednictvím receptoru gp130

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA301/08/0717
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
kmenové buňky, gp130, diferenciace

Embryonální kmenové (ES) buňky představují potencionální zdroj materiálu pro buněčnou terapii a regenerativní medicínu. V předkládaném projektu se zaměříme na studium signálních drah indukovaných cytokiny rodiny IL-6 prostřednictvím jimi sdíleného receptoru gp130. Tyto dráhy hrají klíčovou úlohu v udržení nediferencovaného stavu myších ES buněk. Zároveň však v průběhu embryonálního vývoje a pak i v dospělém organismu regulují proliferaci, diferenciaci a apoptózu mnoha buněčných typů. Projekt se pokusí odpovědět na dvě zásadní otázky: a) jakým mechanismem signály zprostředkované receptorem gp130 regulují diferenciaci ES buněk, b) jakým mechanismem je u myších ES buněk způsobeno přepnutí signalizace receptoru gp130 z diferenciaci inhibující v diferenciaci stimulující.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info