Informace o projektu

Innovation in Toxicological Risk Assessment Education (INTRAED)

Kód projektu
MUNI/FR/1514/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Analýza rizik je proces široce využíván v chemii životního prostředí, ekotoxikologii a toxikologii, nejen v rámci vědeckých studií, ale i při tvorbě legislativy v oblasti lidské expozice toxickým látkám. V rámci projektu bude inovován předmět Analýza rizik (C8580) vytvořením výukového portálu v českém i anglickém jazyce a praktického blokového cvičení s důrazem na propojení teoretických znalostí s praktickými studiemi, jako nezbytné součásti výuky pro zvýšení uplatnění absolventů v praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info