Informace o projektu

Intervence a poradenství pro rodiny dětí v riziku/s problémy/s poruchou chování

Kód projektu
MUNI/FR/1150/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice poukazují na důležitost rodiny při práci s dítětem. Tyto trendy jsou podpořeny i legislativním rámcem, kdy Úmluva o právech dítěte, Občanský zákoník, Zákon o ústavní a ochranné výchově poukazují na významnost rodiny jako resilientního faktoru. Z těchto trendů bude vycházet inovace předmětů, kdy cílem bude nabídnout studentům pomocí e-learningu a blokové výuky nové možnosti práce nejen s dítětem, ale také s rodinou.