Informace o projektu

Podněty svalové činnosti při intenzivním pohybovém zatížení (Podněty svalové činnosti při intenzivním zatížení)

Kód projektu
MUNI/A/1277/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Záměrem výzkumné činnosti je zjištění možných změn v základních charakteristikách EMG vybraných svalových skupin důležitých pro atletický běh vlivem intervenčního tréninkového programu. Výzkumu se účastní výkonnostní běžci trénující minimálně 3 roky. Obsahem Intervenčního programu je zvýšení podílu rozvoje specifické běžecké síly u experimentální skupiny. Kontrolní skupina trénuje běžným způsobem bez zvýšení podílu rozvoje silové vytrvalosti. Intervenční program je dlouhý 3 měsíce, je součástí druhé části přípravného období, běžci absolvují 24 tréninkových jednotek pravidelně rozdělených po celou dobu intervenčního programu. Základní sledované proměnné jsou amplituda a frekvence podnětů svalové činnosti a timing svalové aktivace.