Informace o projektu

Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací

Kód projektu
MUNI/A/0909/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Ve výzkumném projektu zkoumáme vztah inovační schopnosti a inovační výkonnosti organizací ze dvou perspektiv. Na úrovni jednotlivců nebo malých skupin zjišťujeme, jak individuální zkušenosti a jednání uvnitř organizací přispívají k tvorbě jedinečných - avšak často nereflektovaných - znalostí jakožto báze pro inovační schopnost organizace. Na úrovni organizace jako subjektu zkoumáme její chování perspektivou dalších vnitropodnikových faktorů ovlivňujících inovační a finanční výkonnost. Implikace výzkumu pro rozhodování managementu plynoucí ze vzájemného podmínění inovační schopnosti a inovační výkonnosti organizace přinášejí vodítka pro vnitroorganizační inovační investice a další opatření spojená s inovacemi.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info