Informace o projektu

Funkce UPF1 helikázy v procesech odehrávajících se v buněčném jádře

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-18578S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Nesmyslné mRNA jsou v buňkách degradovány speciálním mechanizmem, kterému se říká “nonsense
mediated RNA decay (NMD)”. Zatímco biochemický mechanizmus NMD byl podrobně studován,
biologické funkce zúčastněných proteinů nejsou plně pochopeny. Tyto proteiny se zřejmě podílí i na
dalších buněčných procesech mimo NMD, ale tyto neortodoxní funkce jsou jenom málo prozkoumány. To
je dáno tím, že inaktivace těchto proteinů je většinou letální. V tomto projektu budeme studovat
neortodoxní funkce UPF1, RNA helikázy nezbytné pro NMD. Podařilo se nám získat žijící mutanty u modelové rostliny Arabidopsis thaliana, které mají UPF1 inaktivní. U těchto rostlin budeme zkoumat, jaký
účinek má ztráta UPF1 na strukturu chromatinu, aktivaci transpozonů, funkci telomer, stability genomu a buněčný cyklus. Také určíme, zda se UPF1 nachází na chromatinu a jaký význam má ATPázová a helikázová aktivita ve výše zmíněných procesech. Díky vysoké homologii rostlinných a lidských UPF1
proteinů se dá předpokládat, že výsledky našeho výzkumu budou aplikovatelné i na jiné organizmy včetně člověka.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info