Informace o projektu

Good start to school - Support of Early Childhood Care (Good start to school)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2015-1-CZ01-KA201-013947
Období řešení
10/2015 - 6/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

Záměrem projektu je příprava a realizace inovativního modelu komunikace mezi rodinou a mateřskou školou, který umožní zkvalitnění společného sdílení cílů výchovy a vzdělávání a rovněž i efektivnější komunikaci o vývoji dítěte.
Výstupy projektu budou ve formě kompletu praktických materiálů, a to strukturovaného formuláře pro záznamy diagnostického sledování dětí v MŠ, metodické příručky pro učitele a praktické příručky pro rodiče.
Efektivnější zapojení rodičů do předškolního vzdělávání může být východiskem pro úspěšnou spolupráci s učiteli a současně vést i k posílení odpovědnosti rodičů za vzdělávání a výchovu dětí. Obzvláště spolupráce s rodiči dětí s nízkým socioekonomickým zázemím (popř. imigrantů) je velmi důležitá.
Záměr projektu vychází z potřeby řešení situace v ČR, kdy řada MŠ má již dílčí pozitivní zkušenosti s novými formami komunikace s rodiči, a předpokládá možnost vytvoření společného mezinárodního prostoru pro nápomoc k hledání dalších efektivních způsobů rozvoje a prohlubování partnerství rodiny a mateřské školy, které jsou v tomto ohledu mezinárodně univerzální.
Materiály a výstupy budou vytvářené na principu „učitelé učitelům“ – tj. na vzájemné aktivní spolupráci a pomoci mezi učiteli a řediteli partnerských škol. V rámci projektu se všichni členové projektového týmu budou aktivně podílet na tvorbě podkladů, textů a dalších materiálů pro přípravu, ověřování i zpracování finálních výstupů. Výstupy budou ověřeny v partnerských školách ve formě pilotního využívání při práci s dětmi a komunikaci s jejich rodiči po dobu jednoho celého školního roku 2016/17. Cílem pilotáže je jejich prověření v praxi a současně jejich rozšíření o příklady dobré praxe i upozornění na možná rizika. Výsledky pilotáže budou promítnuty do konečné podoby diagnostického formuláře a obou příruček a finální výstupy budou prezentovány a distribuovány odborné i laické veřejnosti.
Projekt předpokládá úzkou spolupráci učitelů a ředitelů z praxe MŠ s předním akademickým pracovištěm s mezinárodním přesahem a jeho experty na vzdělávání a péči o děti v raném věku s profesionální organizační a komunikační podporou předních evropských pedagogických nakladatelství s cílem vzniku nové praktické pomůcky pro pedagogy v předškolním vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info