Informace o projektu

FakT (FAKT)

Kód projektu
MUNI/D/1165/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný projekt studentského časopisu je jednou z plánovaných aktivit Fakultního akademického klubu (dále jen „spolek“). Po dlouhodobé přípravě na půdě Studentské komory Akademického senátu Právnické fakulty MU byl založen spolek, jehož smyslem je poskytnout studentům možnost realizovat se v rozličných aktivitách. Navrhovaný projekt studentského časopisu je jednou z plánovaných aktivit spolku.
Fakultní časopis je nedílnou součástí aktivit spolku a svým způsobem je zaštítěním a propojením veškerých jeho aktivit. V zásadě lze rozlišit dva typy informací, které bude časopisy přinášet - ty, které bezprostředně souvisí s dalšími aktivitami spolku a další informace populárně-odborného či společenského a kulturního charakteru. Ve své první části tedy časopis v rubrikách, kterou budou popsány níže, bude přinášet informace o budoucích a minulých aktivitách spolku, a to formou zpráv o plánovaných aktivitách a výzev pro studenty k zapojení do aktivit a prostřednictvím reportáží a zpráv z aktivit realizovaných. Reportáže a zprávy z pořádaných akcí budou mít i edukační hodnotu, když jejich cílem bude taktéž informovat o společenské situaci (zejména v případě reportáží o společensky prospěšných aktivitách) nebo přinést hodnotné informace vzdělávacího charakteru (zejména pokud jde o zprávy z akcí pořádaných vzdělávací sekcí). Další část časopisu potom bude přinášet informace, které nesouvisejí s chodem samotného spolku. Bude informovat o dění na fakultě a univerzitě. Klade si za cíl poskytnout studentům ucelené informace o možnostech, které studium na právnické fakultě nabízí a motivovat je k zapojení do aktivit, o kterých by se jinak nemuseli dozvědět. Může tedy jít například o aktivity jako jsou moot courty, nepovinné přednášky, povinně volitelné předměty, workshopy, akce neziskových organizací pořádaných v oblasti práva atd. Tato část časopisu má však za cíl přinášet i články s právní tématikou popularizačního charakteru. Cílem časopisu bude více zapojit studenty do života fakulty a podpořit je v další aktivitě a nadšení.
Je třeba zejména vyzdvihnout skutečnost, že na Právnické fakultě dosud žádné podobné periodikum nevychází. Fakultní časopisy jsou přitom obvyklou nedílnou součástí fakultního života a slouží jako užitečné informační médium a platforma pro zprostředkování informací pro studenty příjemnou a atraktivní formou.