Informace o projektu

Implementation of Curricular Innovation of Environmental Studies (IOCIES)

Logo poskytovatele
Kód projektu
NF-CZ07-ICP-4-332-2016
Období řešení
1/2016 - 9/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Lillehammer University College

Projekt se zabývá rozšiřením a doplněním studijních modulů vyvinutých v rámci projektů CASE a COCIES do tří nových studijních zaměření na Bc. úrovni a čtyř studijních zaměření na Mgr. úrovni. Budeme testovat studijní zaměření "Kulturní environmentalistika", "Sociálně-ekologické podnikání" a "Občanská angažovanost a veřejná správa". Na Mgr. úrovni budou v testovacím roce zkoumané studijní profily "Společenskovědní reflexe environmentálních problémů", "Občanská sféra a politika", "Město, venkov, krajina" a "Ekologické ekonomie". Testované studijní profily budou ve spolupráci s Lillehammer University College vyhodnoceny a upraveny tak, aby byl zajištěný jejich maximální užitek pro zaměstnatelnost absolventů. V rámci projektu bude realizovaná studentská sekce mezinárodní konference a naváže se větší spolupráce univerzit České republiky a Norska. Dále budou realizované četné podpůrné a osvětové činnosti (publikace, události).

Publikace

Počet publikací: 2