Informace o projektu

Příprava projektu "Medical Fitness for chronic diseases prevention and Comorbidities Management"

Kód projektu
MUNI/P/1696/2015
Období řešení
2/2016 - 11/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Do výzvy SC1-PM-10-2017 "Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population" (RIA Research and Innovation action) programu Horizont 2020, která končí 4.10.2016, se chceme zapojit v konsorciu, které již dříve v H2020 uspělo v 1.fázi dvoufázové výzvy s projektem NeoPangea (New Approaches for Uderstanding Physical Activity and Nutrition for Quality Ageing ). NeoPangea navazovala na úspěšně řešený FP7 projekt Pangea (bez účasti MU).