Informace o projektu

Elektronický celostátní časopis o vysokoškolské politice a vysokém školství

Kód projektu
ROZV/18/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Akademická, potažmo širší univerzitní veřejnost tvoří početnou skupinu lidí v produktivním věku působících na českých vysokých školách a výzkumných pracovištích. Poskytování informací této doposud velmi roztříštěné skupině se cíleně nevěnuje žádná z komerčních ani nezávislých neziskových institucí v České republice, a tato skupina tak doposud nemá k dispozici žádné médium, které by ji exkluzivním, ale také poutavým způsobem oslovovalo v celé její šíři.

Cílem je vytvoření nezávislého periodika, které by výše uvedené skupině poskytovalo kvalitní a ověřené informace a stalo se nejen uceleným a pravidelným zdrojem informací pro širokou akademickou komunitu, ale současně i diskusní platformou pro nastolování témat a otevírání palčivých otázek. Masarykova univerzita by se tak v počátku stala iniciátorem diskuse, a zároveň také jejím moderátorem a přímým účastníkem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info