Informace o projektu

Algebraické metody v geometrii a topologii

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/08/0397
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
diferenciální operátor, grafový komplex, Cartanova konexe, parabolická geometrie
Spolupracující organizace
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Záměrem projektu je rozvinout spolupráci matematiků pracujících v různých, avšak spolu úzce provázaných oborech (algebra, topologie, diferenciální geometrie) s důrazem na syntetizující tendence moderní matematiky. Konkrétněji se jedná zejména o tyto oblasti.
(1) Aplikace grafových komplexů na invariantní diferenciální operátory se zvláštním zřetelem na Riemannovu a symplektickou geometrii.
(2) Výzkum Cartanových konexí a parabolických geometrií.
(3) Popis algeber synetrií diferenciálních operátorů a konstrukce operátorů speciálních typů.
(4) Studium otázek souvisejících s klasifikací reálných nadploch v CR-geometrii.
(5) Konstrukce vícerozměrných verzí Dolbeautova komplexu jako rezolvent Diracova operátoru několika proměnných.
(6) Aplikace homotopických metod na studium formálních řešení diferenciálních relací.
(7) Studium forem na nízkorozměrných varietách a indukovaných G-struktur.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info