Informace o projektu
Česko - lichtenštejnská komise historiků

Kód projektu
MZV 101749/2016-OSE
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Česko-lichtenštejnská komise historiků (česká část) byla zřízena na základě společného memoranda ministerstev zahraničí České republiky a Knížectví Lichtenštejnsko. Od roku 2016 na základě dodatku k memorandu obnovuje svůj společný mandát. V průběhu roku 2016 bude navazovat na působení komise během „prvního mandátu“ v letech 2010-2013 a na samostatnou činnost české části komise (Expertní skupina pro Česko-lichtenštejnské dějiny) v letech 2014 a 2015.
Cílem komise pro rok 2016 je vykonávání výzkumné činnosti v oblasti dějin a současnosti mezinárodních vztahů České republiky a knížectví Lichtenštejnsko, provádění expertní a poradní činnosti pro zřizovatele, tedy OSE MZV ČR, koordinace činnosti a uskutečňování společných zasedání a projektů s lichtenštejnskou částí komise (Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission), naplňování desiderat Souhrnné zprávy v oblasti popularizace činnosti a výsledků komise a česko-lichtenštejnských vztahů, vedení webových stránek české části komise a společných webových stránek Česko-lichtenštejnské komise historiků, příprava publikací Česko-lichtenštejnské komise historiků (mj. ve spolupráci s nakladatelstvím MuniPress a nakladatelstvím Matice moravská), prostřednictvím realizace řady odborných přednášek pro Univerzitu třetího věku MU (předmět Lichtenštejnové jako fenomén středoevropských dějin), prostřednictvím jednorázových odborných a popularizačních přednášek, novinových článků a mediálních vystoupení, prostřednictvím zadávání a vedení studentských prací. Nezanedbatelnou a časově náročnou součástí práce komise je administrace projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info