Informace o projektu

Posilování kompetencí akademických pracovníků v oblasti metodologie a statistické analýzy dat

Kód projektu
MUNI/51/02/2016
Období řešení
6/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií