Informace o projektu
International Summer School of Combatives (ISSC)

Logo poskytovatele
Kód projektu
JMK/040456/2016
Období řešení
9/2016 - 9/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Úpolová letní škola je unikátním projektem Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSpS MU). Jejím posláním je propojit sdílení informací mezi odbornou, akademickou a laickou veřejností formou praktického sportovního výcviku s akademickými znalostmi z oblasti kinantropologie, biomechaniky, psychologie, sportovního tréninku, kulturologie aj. Propojení výuky renomovaných zahraničních a domácích instruktorů je situováno na Masarykově univerzitě, která je nejenom důležitou vzdělávací institucí ale také jedinečným výzkumným a výukovým centrem úpolových sportů a sebeobrany podtrhujícím význam umístění Letní úpolové školy v metropoli Jihomoravského kraje.
Program školy kombinuje praktická cvičení a výklad teorie s nenáročným sociálním programem. V lekcích je kladen důraz na aplikaci aktuálních vědeckých poznatků do sportovní metodiky a také na důležitou úlohu úpolových aktivit v oblasti prevence úrazů, šikany a násilných trestných činů. Cílovou skupinou jsou nejenom vysokoškolští studenti, ale také široká odborná veřejnost z České republiky a zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info