Informace o projektu

Problematika patologických závislostí v populační skupině osob s tělesným postižením - pilotní studie

Kód projektu
MUNI/41/002/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Dotazník, návykové látky, pilotní studie, postoje, prevence, škola, tělesné postižení, užívání, závislost, žák

Problematika patologických závislostí se v české populaci týká zvláště dětí, adolescentů a mladých dospělých. Situace je pravidelně mapována u žáků a studentů základních a středních škol bez zdravotního postižení. Ve skupině zdravotně postižených existuje o těchto jevech jen málo poznatků. Z dosud publikovaného vyplývá, že vzhledem ke svému handicapu pravděpodobně častěji inklinují k závislostem i jiným sociálním patologiím. Pilotní studie na vzorku tělesně postižených dospívajících a mladých dospělých si klade za cíl ověřit a zpřesnit uvedené poznatky, připravit podklady pro podrobnější výzkum na reprezentativním vzorku, ev. pro realizaci multicentrické studie.