Informace o projektu

Problematika kázně u nadaných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Kód projektu
MUNI/41/020/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
nadání, intelektově nadané děti, vzdělávání nadaných dětí, informovanost o problematice, kázeň, kázeňský přestupek, specifické vzdělávací potřeby

V projektu se zabýváme problematikou kázeňských přestupků u žáků prvního stupně základních škola. Cílem je provést orientační výzkum subjektivního pojímaní a pociťování školního řádu a kázně u žáků mimořádně nadaných a žáků se specifickými potřebami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info