Informace o projektu

Formální přístupy ke gramatickému číslu ve slovanských jazycích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-16111S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Tento projekt se bude zabývat tím, jak je číslo začleněno do gramatiky slovanských jazyků, konkrétně do gramatiky češtiny, polštiny, ruštiny a srbštiny. Půjde nám o dvě základní gramatické oblasti: gramatické číslo a číslovky. Témata, jimiž se konkrétně budeme zabývat, jsou tato: morfologie a sémantika slovanských číslovek, druhy vztahů, které mohou vzniknout mezi pluralitami (různé sémantické interpretace distributivních, kumulativních a kolektivních událostí), kolektivní jména, vztahy mezi počitatelnými jmény a látkovými jmény. Navrhovaný projekt je ze své podstaty lingvisticky multidisciplinární, tzn. že jeho součástí bude analýza číslovek a gramatického čísla z pohledu různých gramatických modulů (morfologie, syntax, sémantika). Navržené hypotézy budou testovány v rámci psycholingvistických experimentů a také na korpusech slovanských jazyků.

Publikace

Počet publikací: 58


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info