Informace o projektu

Inovace přemětu Sjezdové lyžování

Kód projektu
MUNI/FR/1589/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Inovace předmětů Sjezdové lyžování představuje zavedení nových pomůcek a metod do teoretické i praktické části výuky dle požadavků Dlouhodobého záměru MU. Formou tvorby nových metodických materiálů a použití nových technologií a atraktivních metod výuky získají studenti možnost si zvýšit kompetence a kvalifikaci pro budoucí praxi.