Informace o projektu

Inovace předmětu Letní výcvikový kurz bp1814 a bk1814

Kód projektu
MUNI/FR/1567/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je inovace programu předmětu Letní výcvikový kurz studijních oborů RVS a Fyzioterapie v korespondenci s Dlouhodobým záměrem MU. Principem je zavedení nových pomůcek do výuky rozšiřující profil absolventa a sledující aktuální trendy budoucí praxe studentů těchto oborů. Inovace spočívá v nákupu 5 ks paddleboardů, jejich zavedení do výuky, tvorbě metodického materiálu s přihlédnutím ke specifickým formám využití paddleboardingu jako metody práce s pohybovým aparátem.