Informace o projektu

Koncept dotazovacích technik pro závěrečné práce na FSpS

Kód projektu
MUNI/FR/1497/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

V závěrečných pracích FSpS je zapotřebí užití dotazovacích technik a většinou podléhají vlastní tvorbě bez verifikace, smyslem projektu je koncipovat soubor verifikovaných dotazovacích instrumentů k adekvátnímu užití ne-psychology průřezově na pracovištích FSpS. Sestavení konceptu dílčích manuálů na základě analýzy stávající situace (s klasickým postupem sběru dat dotazováním a statistickým vyhodnocením) naplní regule práce se sensitivními daty dle etického konsensu kategorií formulovanými ČMPS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info