Informace o projektu

Propagace MU skrze aktivity Mendelova muzea

Kód projektu
ROZV/13/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum

Mendelovo muzeum je muzejní institucí stabilně ukotvenou na kulturní mapě Brna, JMK, naší vlasti, ale i v zahraničí. Dokládá to nejen stabilní návštěvnost, ale i řada úspěšných projektů přímo v muzeu, nebo uskutečněných ve spolupráci s dalšími institucemi mimo Brno. Veřejnost, a někdy i samotná akademická obec univerzity, nevnímá muzeum jako součást MU a možná i z tohoto důvodu nedokáže plně využít potenciál muzea poskytující skvělý spojovník s počátky genetiky a dnešním výzkumem, stejně tak jako nástroj k poznání kulturně-akademického dědictví MU, o které se muzeum stará nové pod značkou Muzeum Masarykovy univerziy. Aktuální projekt se snaží podchytit právě tento opomíjený vztah a využít Mendelovo muzeum, marketingovou značku Muzeum Masarykovy univerzity a jejich aktivity pro aktivní propagaci MU a jejich součástí. Vychází z předchozí práce na poli popularizačních aktivit, renomé spojené s Mendelem a mezinárodních sítích.
Důvodem realizace projektu je nejen plnění DZ, ale především jedinečná možnost využití nových nástrojů pro zvýšení prestiže MU a její propagaci. Nejenže potvrdit vědecký význam MU, avšak zvýraznit třetí - kulturně-společenskou - roli instituce. Instituce, která si váží historie, vědeckých osobností a dokáže je spojovat se svojií dnešní činností.
Mendelovo muzeum tak může po optimalizaci v roce 2016 být pomocníkem a součástí tvorby komplexnější identity MU.