Informace o projektu

Diagnostika svalových dysbalancí plantárních a dorsálních flexorů hlezenního kloubu a definování jejich vzájemných poměrů u jednotlivých výkonnostních tříd u vybraných basketbalistů

Kód projektu
ROZV/25/FSpS/01/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Primárním cílem výzkumu je prostřednictvím bilaterálního izokinetického testování svalů kotníku definovat vzájemné poměry plantárních a dorsálních flexorů u všech výkonnostních tříd (U_15 – U_19; muži a elitní “A“ hráči) se zaměřením na chronologický popis změn jejich vzájemných poměrů.
Toto definování může sloužit jako nástroj pro včasné odhalení potenciálního rizika nedostatečné stability hlezenního kloubu, spojené s rizikem jeho vykloubení, způsobené zejména vlivem nadměrné svalové adaptace “přeposilování“ jedné svalové skupiny na úkor protilehlé svalové skupiny.