Informace o projektu

Zkvalitnění kompetencí akademických pracovníků reflektující aktuální trendy a jejich implementaci do tvorby závěrečných prací.

Kód projektu
MUNI/51/01/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

V návaznosti na projekty ROZV/20/FSpS/02/2015 a ROZV/20/FSpS/2016/MUNI/51/2016 je předkládaný interní rozvojový projekt zaměřen na zkvalitnění kompetencí akademických pracovníků reflektující aktuální trendy statistické analýzy dat a jejich implementaci do výuky. Ve spolupráci s experty z tuzemských i zahraničních univerzit (prof. Hendl, prof. Loibl) bude projekt orientován do dvou základních oblastí: (1) organizace dvou odborných seminářů se zaměřením na metodiku psaní závěrečných prací a na prezentaci aktuální ch trendů statistické analýzy dat s využitím fuzzy teorie, (2) dokončení vydání dvou výukových materiálů – „Metodologie výzkumu a plánování experimentu“ a „Statistika ve sportovních vědách“.