Informace o projektu

Specifika vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené a jejich uživatelů v České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/09/0374
Období řešení
1/2009 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
WWW stránky projektu
http://sites.google.com/site/ga406090374
Klíčová slova
knihovnictví ; knihovny pro zrakově postižené ; vysoké školy ; vysokoškolské vzdělání ;zrakově postižení studenti ; akvizice ; katalogizace ; dokumenty

Knihovny orientující se na uspokojování informačních požadavků studentů se zrakovým postižením (dále ZP) tvoří s univerzálními vysokoškolskými (i jinými) knihovnami a internetovými zdroji přirozenou součást informačních pramenů studentů se ZP. Uživatelské určení má značný vliv na metodologii knihovnických
činností, složení fondu i způsob zprostředkování informací v těchto knihovnách. Charakter handicapu uživatelů předurčuje tyto knihovny k shromažďování speciálních (hmatových, elektronických) publikací vznikajících mnohdy na základě tištěných předloh. To sebou nese celou řadu otázek týkající se autorského práva, ale i vztahu takto vzniklého dokumentu ke svému originálu (kopie – nově vydané dílo). Určení tohoto postavení je nezbytným předpokladem pro katalogizaci, při níž dochází k nastavení kritérií pro následné vyhledávání. Předmětem výzkumu jsou tato i jiná specifika vysokoškolských knihoven pro ZP (akvizice, katalogizace, složení fondu, způsob zpřístupňování, uživatelé) z hlediska knihovnických pravidel AACR2 i psychologie
uživatele.

Výsledky

Cílem výzkumu je vytvořit seznam a typologii knihoven pro zrakově postižené v ČR, popsat metody správy jejich fondů, vytvořit typologii dokumentů pro ZP, určit statut různých dokumentů pro ZP vytvořených na základě tištěné předlohy a vytvořit návody pro jejich katalogizaci na základě pravidel AACR2.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info