Informace o projektu

Vliv heteroforií na práci s počítačem

Kód projektu
MUNI/C/0833/2017
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Tato diplomová práce je zaměřena na výzkum heteroforií a jejich vliv na dlouhodobější práci s počítačem. V teoretické části je rozvedena problematika heteroforií a souvisejích pojmů, praktická část se poté zabývá samotným měřením.

Heteroforie je vlastně skryté šilhání, jde o poruchu okohybných svalů, která však není na pohled patrná. Pacientům může způsobovat bolesti hlavy, pálení očí nebo dvojité vidění. Často se dostavují i astenopické potíže, což je neostré, mlhavé vidění, které je způsobené oční únavou. Tyto obtíže se projevují především při práci do blízka, v současné době se tato problematika týká hlavně práce s počítačem. Práce se tedy zaměří na pacienty, kteří trpí heteroforií a na to, jak tato porucha ovlivňuje jejich práci na počítači. Každý pacient vyplní dotazník, který bude zaměřen na věk, pohlaví a dále informace týkající se práce s počítačem (doba, kterou tráví u počítače nebo otázky týkající se výše zmíněných příznaků). Poté bude změřena jejich subjektivní refrakce a hodnota heteroforie do dálky i na počítačovou vzdálenost (70 cm). Druhou částí výzkumu je použití eye-trackingu pro měření rychlosti očních pohybů u pacientů s heteroforií na začátku a po několika hodinách práce s počítačem za předpokladu, že heteroforie bude negativně ovlivňovat rychlost očních pohybů a tedy efektivitu jejich pracovního výkonu.

Závěrem práce bude ověřit stanovené hypotézy a navrhnout nové možnosti korekce pro tyto pacienty. Zároveň půjde o inovativní použití eye-trackeru v oblasti optometrie.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info