Informace o projektu
Technologie plazmatem asistované elektrodepozice vrstev jemných keramických částic v kovové matrici (Plasma MMC)

Kód projektu
MUNI/31/63726/2018
Období řešení
5/2018 - 4/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavním cílem projektu je dosáhnout zlepšení mechanických vlastností elektrolyticky připravených kompozitních ochranných vrstev, pomocí plazmové předúpravy částicové složky nanášené disperzní soustavy. Na základě existujícího know-how očekáváme, že plazmovou předúpravou bude možné dosáhnout zlepšení mikrostruktury deponovaného materiálu, jež se projeví zlepšením homogenity a tvrdosti výsledné vrstvy. Očekáváme také, že plazmová předúprava povede ke zvýšení stability koloidní suspenze pokovovací lázně. Ověřením této hypotézy dojde k zásadnímu rozšíření odběratelské základny pro technologii povrchové aktivace jemných prášků, řešených na MU. Pro dosažení tohoto cíle, a zabezpečení dostatečných kompetencí pro jeho následnou komercializaci, bude vyvinuto a sestrojeno automatizované laboratorní plazmové zařízení na aktivaci menších objemů jemných sypkých materiálů, přičemž primárně bude řešen problém účinného transportu práškového média výbojovým prostorem jednotky. Řešení výsledného zařízení se stane předlohou pro navazující komerční verze plazmových jednotek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info