Informace o projektu

Schools of equality: Rovnost začíná ve škole

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008296
Období řešení
7/2018 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Nesehnutí Brno

Cílem projektu je tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Cílem je podporovat zejména aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Aktivita je zaměřena na realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v této oblasti. Vytvořené programy se budou ověřovat v praxi - ve školských zařízeních, na I. nebo / a II. stupni základních škol, na středních školách nebo ve skupině (budoucích) pedagogických pracovníků. Programy budou vytvářeny převážně jako součást formálního vzdělávání a budou obsahovat dva nezávislé odborné doporučující (schvalující) posudky.

Programovými cíli projektu je: budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje, dovednosti spolupráce, dovednosti řešit problémy a ke kritickému pochopení světa; a to zejména pokud jde o genderově předsudky, genderovou podmíněnost násilí očekávání vůči schopnostem dívek a chlapců, která vyrůstají z genderových stereotypů. Jde take o to zvýšit informovanost pedagogické veřejnosti o genderových rozdílech ve školních výkonech.

Výstupem projektu je podání žádosti o akreditace DVPP a realizace tří ověřovacích běhů cyklu “Jak na rovnost, násilí a předsudky?” (dvojdenního o rozsahu 16 vyučovacích hodin) pro vyučující i studující (VŠ) předmětů základy společenských věd, nauka o společnosti, soudobé dějiny (a podobných) pro střední školy a druhý studeň ZŠ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info