Informace o projektu

Formulace případů v gestalt terapii (Formulace případů v gestalt terapii)

Kód projektu
MUNI/23/1383/2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Výzkumná otázka projektu zní: Jak slouží formulování případů gestalt terapeutům v porozumění klientovi a udávání směru terapie? Cílem výzkumu je porozumět tomu, jak terapeuti využívají své prvotní i průběžné koncepty v další práci s klientem. Přínosem tohoto výzkumu může být poskytnutí hlubších představ o terapeutických postupech, které jsou aplikovány v rámci třídění informací o klientovi, následném vyhodnocování důležitosti konkrétních oblastí a stanovování optimálních cílů vzájemné spolupráce s klientem. Výzkumný design je kvalitativní, data budou analyzována pomocí metody zakotvené teorie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info