Informace o projektu

TEM ExosomeAnalyzer: Nový software pro kvantitativní charakterizaci extracelulárních vesikulů pomocí transmisní elektronové mikroskopie

Kód projektu
MUNI/E/0876/2018
Období řešení
10/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Extracelulární vesikuly (EV) představují donedávna nedoceněný způsob mezibuněčné komunikace. Tyto membránové váčky slouží nejenom pro přenos informace v mezibuněčném prostoru, ale mohou být s výhodou využity jako tzv. biomarkery chorob (především nádorových onemocnění) či jako účinné nosiče léků a proto se EV staly v posledních letech doslova hitem biomedicínského výzkumu. EV jsou velmi malé, dosahují velikosti desítek až stovek nanometrů, proto je elektronová mikroskopie (EM) de facto jedinou metodou, kterou lze použít ke studiu morfologie těchto váčků, kterých existuje mnoho typů (např. exosomy a mikrovesikuly). Ovšem i EM má své nevýhody a to především, že takto malé objekty se velice snadno zamění s artefakty barvení, a že manuální analýza získaných snímku je časově velmi náročná. V současné době totiž není dostupný software, který by umožňoval automatickou analýzu EV v elektron mikroskopických snímcích. My jsme takový software za podpory již skončeného grantu GAMU/M/1050/2013 vyvinuli a v předkládaném projektu chceme dokončit publikaci tohoto softwaru s názvem TEM ExosomeAnalyzeru v prestižním časopise Journal of Extracellular Vesicles.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info