Informace o projektu

Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope

Kód projektu
LI002007
Období řešení
7/2000 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta UK
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je podpora pravidelného toku informací o Evropské unii se zřetelem k oblasti soukromého a veřejného práva zpřístupněním databáze o Evropské unii KnowEurope.Systém bude využíván vědeckými pracovníky Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v Praze.