Informace o projektu
Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech

Kód projektu
LN00A023
Období řešení
7/2000 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Výzkumný ústav zdraví dítěte Brno
POINT, s.r.o.

Výzkum utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech zjišťuje empirickou a kvalitativní metodologií vliv společenských podmínek na sociální, psychický a tělesný vývoj dětí a mládeže, na rodinu a na soužití různých etnik a minorit.Výzkum vývojových charakteristik dětí a mládeže i podmínek vývoje směřuje k poznání rozvojového potenciálu osobnosti, socializační role rodiny a školy a ke zjištění rizikových a protektivních faktorů utváření osobnosti.Zkoumání faktorů nedorozumění a napětí mezi minoritami a majoritní společností a podmínek tolerance, vzájemného respektu a porozumění má za cíl přispět k optimalizaci rozvoje osobnosti a soužití obyvatel různých etnik a minorit v ČR.Výzkumy konané Centrem směřují k navržení programu prevence negativních jevů a nerovnoměrného vývoje dětí a mládeže v interetnické komunikaci.

Publikace

Počet publikací: 237


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 24 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info