Informace o projektu

Využití zobrazovacích a stimulačních metod v psychiatrii (ImgPsych)

Kód projektu
MUNI/A/1469/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Současný projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu autorů řešené v minulých letech. V uplynulém roce byl dokončen sběr dat ve studiích elektrofyziologických korelátů emoční regulace u pacientek s poruchami příjmu potravy, fenotypů impulzivity a jejich neurálních korelátů u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, ADHD a Parkinsonovou chorobou a rTMS léčby negativních příznaků u pacientů se schizofrenií. V příštím roce se v rámci těchto projektů zaměříme na přípravu publikací. Nadále probíhá sběr dat v projektu sociální kognice u pacientů se schizofrenií. Dále byly zahájeny nové projekty, jejichž řešení bude dalším předmětem projektu v roce 2019. Prvním projektem je randomizovaná kontrolovaná studie rTMS léčby hraniční poruchy osobnosti s využitím individuální neuronavigace, která přímo vychází z pilotní studie v rámci předchozího projektu. Druhým projektem je fMRI neurofeedback amygdaly pro posílení emoční regulace. fMRI neurofeedback je inovativní metodou, kterou jsme v uplynulém roce implementovali jako první v České republice. Na projektu spolupracujeme s Central Institute of Mental Health v Mannheimu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info