Informace o projektu

Vznik a vývoj sedimentárních pánví Českého masívu a Západních Karpat (VSP)

Cílem projektu je studium vzniku a vývoje sedimentárních pánví z pohledu využití metod několika geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, paleontologie, strukturní geologie, geochemie,..) především v rámci geologických jednotek Českého masívu a Západních Karpat (Paleozoikum až Kenozoikum) s přesahem ke srovnatelným sedimentárním jednotkám v Evropě a ve světě.