Informace o projektu

Inovace laboratorní úlohy v rámci předmětu C8102 Speciální metody – praktikum

Kód projektu
MUNI/FR/1531/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt je zaměřen na inovaci laboratorní úlohy v rámci předmětu C8102 Speciální metody – praktikum. V současné době se úloha zabývá srovnáním citlivosti konvenční a kapilární kapalinové chromatografie s využitím off-line extrakce dopaminu. Úloha bude inovována zařazením nové techniky in-line extrakce pomocí vícefunkční monolitické kapilární kolony. S využitím automatického dávkování vzorku dojde ke zvýšení citlivosti stanovení dopaminu pomocí nejnovějších trendů analytické chemie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info