Informace o projektu

Hodnotitelé studijních programů

Kód projektu
ROZV/02/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

V roce 2019 čeká Masarykovu univerzitu druhá vlna přeměn studijních oborů na studijní programy (SP). Zároveň budou i nadále vznikat nové SP. Na základě podkladů dodaných fakultami, předpokládáme v roce 2019 přibližně 110 přeměn a 20 vzniků (tj. cca 170 hodnotitelů, z toho přibližně 25 zahraničních expertů).
Dále MU provede v roce 2019 mimořádnou kontrolu kvalifikačních prací obhájených na fakultách po roce 2000.