Informace o projektu
Podpora dostudování studentů studijního programu Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě

Logo poskytovatele
Kód projektu
0681/2018
Období řešení
6/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt řeší potřebu podpořit dokončení studia studentů studijního programu Speciální pedagogika přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení v akademickém roce 2015/2016 do letního semestru. Na základě iniciativy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky došlo na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity podobně jako na dalších pedagogických fakultách k navýšení kapacit v navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika v oboru Speciální pedagogiky pro učitele.
Na Pedagogickou fakultu MU bylo přijato 48 studentů UJAK. K rozhodnému datu 31. 3. 2018 byla situace následující:
1) Aktivní studium celkem: 7 osob
2) Z tohoto předpoklad ukončení studia v letním semestru 2017: 3 osoby
3) Aktivní studium po celý rok 2017: 4 osoby
Pozn.: Neaktivní studium k datu 31. 3. 2017 (přerušené studium): 7 osob.

Výpočet ekonomické náročnosti pro uvedený počet studentů dle zadání výzvy:

7 studentů 50% čerpání roční částky: 7 * 21 440 * 1,2 = 180 096 Kč

Zdůvodnění propočtu koeficientem 1,2: 1. nadstandardní komunikace se studenty,
2. organizace státních závěrečných zkoušek ve speciálních termínech,
3. odpovídání dotazů,
4. speciální školení pro studenty,
5. organizace nestandardního průchodu studiem nad běžný rámec agendy (uznávání předmětů, praxe atd.),

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info