Informace o projektu

Celoživotní vzdělávání bez hranic (CEBEHRA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
KPF-02-082
Období řešení
11/2018 - 9/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Donau - Universität Krems

Masarykova univerzita (MU) klade velký důraz na podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání (CŽV) pro všechny profesní a věkové skupiny obyvatel. Oblast CŽV se rozvíjí v souladu se Světovou deklarací vzdělávání pro všechny, Memorandem evropské unie k celoživotnímu učení, Strategií celoživotního učení České republiky a Dlouhodobým záměrem MU. MU si je vědoma důležitostí dalšího rozvoje CŽV a proto se chce zaměřit na získávání zkušeností s přípravou, postupným zajišťováním a konečnou realizací programů CŽV i v zahraničí. V rámci projektu bude vytvořena platforma umožňující výměnu zkušeností s Dunajskou univerzitou v Kremži (DUK), která je zaměřena na právě na oblast vzdělávání dospělých, je průkopnickou institucí v této oblasti v Evropě s nejvyššími standardy kvality ve výzkumu a výuce a nese označení kvality společnosti AQ Austria. Prvotní impuls pro vznik spolupráce a potažmo projektu vzešel z rakouské strany. Na tiskové konferenci v Českém centru ve Vídni (ČC), kde byly prezentovány aktivity realizované v rámci celoživotního vzdělávání byl vznesen dotaz na možnost dlouhodobé spolupráce, společné přípravy a realizace aktivit, předávání zkušeností, výměny účastníků, případně současného zapojení účastníků obou zemí atd.Předností Dunajské univerzity v Kremži jako partnera MU je právě její zaměření a zkušenosti z oblasti celoživotního vzdělávání a také výborné reference ze spolupráce na projektu KulReg-AT/Kulreg-CZ, kde je DUK partnerem Přírodovědecké fakulty MU. Na projektu bude spolupracovat i České centrum v Rakousku, které zajistí propagaci aktivit projektu směrem k organizacím zabývajících se problematikou CŽV i k veřejnosti obou zemí.