Informace o projektu

Johannes Nucius: portrét skladatele pozdní renesance (Nucius)

Kód projektu
MUNI/C/0021/2019
Období řešení
2/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Magisterská diplomová práce bude věnovaná pozdně renesančnímu skladateli Johannu Nuciovi (cca1556-1620). Přestože prožil větší část svého života na území Horního Slezska, nacházíme v pramenech přesahy jeho působení i do českého kulturního prostředí. Jeho první sbírka byla v roce 1591 vydaná právě v Praze. Těžištěm výzkumu bude důkladné zmapování dochované duchovní tvorby, ve vybraných případech edice konkrétních motet a jejich následná analýza. Získané informace navíc mohou pomoci rozšířit dosavadní kánon domácích tvůrců (jakkoli jde o kategorii fiktivní), tak i objasnit řadu dosud nereflektovaných souvislostí. V návaznosti na dosavadní výzkum převážně německých a polských muzikologů by měl projekt přispět k evidenci Nuciovy hudební tvorby výzkumem dosud málo probádaných pramenů v Krakově, Vratislavi, Varšavě, Řezně a Berlíně.