Informace o projektu
Výzkum učení a vyučování cizím jazykům (AKTEV VIII)

Kód projektu
MUNI/A/1143/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Hlavním cílem projektu je podpora oborově specifického výzkumu didaktiky cizího jazyka. V rámci jeho řešení budou rozvíjena vybraná témata výzkumu učení a vyučování cizích jazyků a rozpracovávána témata další, která korespondují s vědecko-výzkumnými projekty řešenými klíčovými členy týmu z řad akademických pracovníků a odrážejí aktuální výzkumné pole tohoto oborově didaktického bádání. Ke stěžejním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu a prezentace parciálních výsledků výzkumných šetření jeho účastníků v rámci domácí i mezinárodní odborné diskuse. Koncepčně daný projekt navazuje na výstupy projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2018 a bude realizován v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka.

Publikace

Počet publikací: 76


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info