Informace o projektu

Inovace předmětu HIB0412I Zakladatelské období komunismu a bratři Mašínové

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0561/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt má primárně tři cíle. Prvním je studentům přiblížit látku poutavým způsobem. Za účelem zatraktivnění kurzu učitel vytvoří videa a audionahrávky, které budou obsahovat dobové prameny. Tvorba videí bude mít za cíl i zaznamenat cenné vzpomínky pamětníků. Nahrávky budou uloženy na platformě Medial a embedovány na webovou stránku předmětu. Druhým cílem projektu je tedy vytvořit nový web předmětu a e-learningový kurz coby platforem, na nichž budou umístěny studijní materiály, vycházející ze současných poznatků. Projekt bude cílen nejen na samotné studenty MU, ale materiály (včetně audiovizuálních) budou dostupné široké veřejnosti. Třetím cílem projektu je aktivovat pozornost studentů skrze interaktivní dotazování. Lektorka chce prostřednictvím aplikace Socrative zadávat studentům testy a zjišťovat, nakolik porozuměli látce. V rámci aplikace bude také pokládat dotazy směrem k obsahu kurzu a získávat zpětnou vazbu. Výstupy, financované projektem, budou využitelné dlouhodobě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info