Informace o projektu

DP4_Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav

Kód projektu
MUNI/33/DP4/2019
Období řešení
8/2019 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Unicorn Systems a.s.

Dílčí projekt se věnuje oblasti real-time monitorovacích systémů pro provozovatele přenosových soustav a jejich spolupráci. Tyto systémy jsou doposud vyvíjeny jako jednotlivá řešení bez standardizované architektury a bez přesného stanovení požadavků na dostupnost, spolehlivost a kyberbezpečnost. Na rozdíl od klasických informačních systémů běžících výlučně nad IP sítí se v nich používají průmyslové real-time protokoly, jako je např. ICCP-TASE.2, a doposud pro ně neexistuje žádná ucelená metodika či postup pro ověření spolehlivostních charakteristik a kyberbezpečnosti, přestože jsou již v praxi nasazovány ve velkém měřítku a v klíčových kritických infrastrukturách, jako jsou přenosové soustavy elektřiny. Vzhledem k novosti celé oblasti, ojedinělosti, individuálnosti a nedostupnosti standardních řešení na trhu není jasné, jaké architektury a jednotlivé datové technologie jsou vhodné pro rozsáhlé informační systémy s požadavkem na real-time komunikací pro balancing, jeho řízení, účtování a obchod vhodné, a to z pohledu spolehlivosti, škálovatelnosti a bezpečnosti.
Projekt bude mít dvě hlavní části: Architekturay a komunikace v monitorovacích systémech přenosových soustav - architekturay systémů pro monitoring přenosových soustav s hlavním zaměřením na modul pro real-time komunikaci pro s přijímáním a zpracovánímzpracování velkých dat řešení pro real-time komunikace v řídicích a obchodních systémech pro přenos elektrické energie a spolehlivostní a kyberbezpečnostní charakteristiky komunikace v rámci systémů používaných v energetických prostředích vč. propojení na SCADA. Druhá část se bude věnovat návrhu a realizaci Testbedu pro ověřování bezpečnosti komunikace systémů používaných v energetice, který bude využívat nově vyvinutou metodiku pro testování, generátor provozu určený pro specifické komunikační protokoly pro energetiku a samotný funkční vzorek realizující zkušební zapojení testovacího pracoviště. Test bed bude využitelný pro důkladné ověření funkčnosti softwarového systému přijímat a zpracovávat velká real-time data se specifickou charakteristikou jejich rozložení (např. simulací chyb).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info