Informace o projektu

Mehrsprachigkeit in DaF- und DaZ-Lehr-Lernkontexten wahrnehmen, aufgreifen und nutzen (MALWE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
KA201-F542BB5A
Období řešení
9/2019 - 8/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Základní škola Křídlovická
Pädagogische Hochschule OÖ
Universität Vechta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cílem projektu MALWE je, aby vznikaly ve spolupráci různých oborů a disciplín přístupy, které budou nezávislé na jednotlivých školách a které mnohojazyčnost, která ve společnosti je a bude, uchopí a využijí. V oboru DaF (němčina jako cizí jazyk) se jedná o modely jako intercomprehension, CLIL, translanguaging, které zatím nebyly aplikovány v dalších oborech. DaZ (němčina jako druhý jazyk) má za cíl zprostředkovat především němčinu, jiné jazyky nebudou v projektu zohledněny. Přístupy, které jsou zaměřeny na posílení jazykové vnímavosti v nejazykových předmětech, čerpají z metodiky výuky němčiny jako druhého jazyka. Dosavadní návrhy z praxe, v nichž je stejnou měrou podporován jazyk i nejazykový obsah, jsou ale většinou orientovány především na obsah, a hlavně na anglický jazyk. Proto je cílem projektu vypracovat model řešení, který bude možné využít ve všech zemích pro přípravu výuky němčiny a v němčině (DaF/DaZ/ výuka orientovaná na podporu jazykové složky) v kontextu mnohojazyčnosti.
Výsledky projektu bude možné využít v různých fázích profesionalizace učitelů. Modelový přístup bude popsán v příručce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info