Informace o projektu
Po stopách počátku neolitu studiem keramiky (NeoPot)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-19542S
Období řešení
1/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
kultura s lineární keramikou;radiokarbonové datování; probabilistické modelování; keramická technologie; provenience keramiky; vaření; neolitizace

Projekt bude zaměřen na podrobný výzkum nejběžnějšího archeologického nálezu – keramiky. Cílem výzkumu je posunout znalosti o šíření zemědělství víceoborovým studiem neolitické keramiky pomocí moderních analytických metod. Předpokládá se, že výskyt keramiky v Panonii odráží počátek zemědělství. Zda znalost výroby keramiky byla přinesena prvními zemědělci, nebo se jedná o místní inovaci naučenou od zemědělských společností na jihu, není dosud vysvětleno. Proto navrhujeme inovativní přístup rozdělením problematiky na čtyři vzájemně se prolínající okruhy témat: matematické modelování kulturní změny, popis a sledování změn technologie keramiky jako odraz společenských vztahů, výzkum stravování a úlohy jídla při neolitizaci, zkoumání původu keramické suroviny a její vztak k společenské organizaci a obchodu. Projekt přinese nové poznatky o jednom ze zásadních témat evropské prehistorie – počátku zemědělství. Výzkumný tým plánuje sérii impaktových publikací, jejichž cílem je oslovit široké publikum, které se zajímá o proces neolitizace.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info