Informace o projektu

Revitalizace brownfieldů a koncept Smart Cities

Kód projektu
MUNI/A/1011/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Revitalizace brownfieldů a zanedbaných městských částí a jejich přeměna v chytré čtvrtě představuje nový, moderní a aktuální fenomén, kterému je věnováno čím dál tím více pozornosti. Realizace chytrých čtvrtí na místě dříve využívaných a dnes často opuštěných územích přináší městu příležitosti nad rámec běžné revitalizace, neboť na jednom prostoru je uskutečňováno vícero politik. Navrhovaný projekt se zaměřuje zejména na identifikaci a analýzu faktorů, jež jsou ovlivněny revitalizací brownfieldů a jejich přeměnou v nové moderní čtvrtě. Předložený projekt tematicky úzce souvisí s předmětem disertační práce řešitelky i s širším výzkumem, kterému se akademický pracovník a garant projektu docent Josef Kunc dlouhodobě věnuje.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info